Người chồng máu lạnh – Quyển 4 – Người mà cô ấy yêu… – Chương 37


Chương 37:

Edit: VuVietNhu

Beta: Ốc Sên

Hum nay ta đi thi… Bị nhà trường troll… Chán kinh dị… Buồn ghê gớm… hazzz

theme-chibi-dep-cho-s40-71829

Tiếp tục đọc

Advertisements

Người chồng máu lạnh – Quyển 4 – Người mà cô ấy yêu… – Chương 36


Chương 36:

Edit: Ty Hí

Beta: Ốc Sên

 Đội mưa đội gió sang nhà bạn để xin tí wifi post truyện… Mọi ng đọc roài ngủ ngon nhá, cuối tuần vui vẻ… ❤

12977416942428

Tiếp tục đọc